பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

samedi 12 mars 2011

அமைதி நிலவ


மன அமைதி நிலவ.....

எல்லோரையும் மன்னித்து விடு. ஆனால் உன்னை மட்டும் மன்னிக்காதே.
- ஷின்ட்டோ

இருட்டி விட்டதை எண்ணி கலங்காதே. இருள் வந்தால்தான் நட்சத்திரங்களை ரசிக்க முடியும். - சார்லஸ் எ பைர்ட்.

நல்ல விசயங்களை யாரும் கிசுகிசுப்பதில்லை. - ரஸ்ஸல்

நல்லது அல்லாதது என்று எதுவும் இல்லை, ஒப்பிட்டு பார்க்கும்வரை. - தாமஸ்.

பணம் என்பது சாதனையின் மடத்தனமான அளவுகோல். எனினும் வேறு பொதுவான அளவுகோல் நம்மிடம் இல்லை. - சார்லஸ்

கோபப்படும் நேரத்திலும் பாவம் புரியாதீர். - பைபிள்

சுருக்கமாக உரையாடு நிறைய செயல் படு. - சிவானந்தா

பிறரை பாராட்டுவதில் சிக்கனம் காட்டாதீர். - சடேபின்

முதல்வனாக இரு. அல்லது முதல்வனோடு இரு. - அல்லேக்சாண்டர் போப்

சிறிய செயல்களில் உண்மையுள்ளவனாக இருந்தால் பெரிய செயல்களுக்கு அதிகாரியாகலாம். - இயேசு

உலகத்திற்கு நீ வழங்குவது அதிகமாகவும், உலகிடமிருந்து ஏற்பது குறைவாகவும்  இருக்கட்டும். - வால்ட்டர் 

நீங்களும் நன்கு வாழ்ந்து மற்றவர்களையும் வாழ விடுங்கள். - ஸ்கில்லர் 

நல்ல செயல்களின் மூலம் பிறருக்கு வழிகாட்டியாக இரு. - இங்கர்சால் 

காலத்தின் மதிப்பு தெரிந்தால் வாழ்க்கையின் மதிப்பு தெரியும். - நெல்சன் 

கடந்த கால சோதனையின் சுருக்கம்தான் அனுபவம் என்பது. - ரஹேல்ப்ஸ்