பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

mercredi 2 mars 2011

குடிமைப்பயிற்சி


கடந்த மூன்று மாதங்களாக தவிர்க்க இயலாத காரணங்களால் தடைப்பட்ட இக்கட்டுரை  தொடர்கிறது.

குடிமைப்பயிற்சி :

ஆண், பெண் இருபாலரும் சொந்த  சாமான் சொத்துக்களை வாங்க முழு சுதந்திரம் உள்ளது என சட்டம் உறுதி செய்கிறது. வம்சாவழி  மற்றும் நன்கொடைக்கான சட்டங்கள் சமத்துவ கொள்கையின் அடிப்படையில் ஆண், பெண் இருபாலருக்கும் பொருந்தும்.

தனி நபர் சுதந்திரம் :

தனிநபர்சுதந்திரபாதுகாப்புஒவ்வொருவருக்கும்  கீழ்கண்ட சுதந்திரங்களை  வழங்குகிறது.

தங்குதலுக்கான சுதந்திரம் (எனக்கு எங்கு விருப்பம் உள்ளதோ அங்கு நான் தங்கிக்கொள்வேன்.)
  
விருப்பம் உள்ளவர்களோடு வாழ சுதந்திரம் (எனக்கு யாரோடு விருப்பம் உள்ளதோ அவரோடு தங்கிக்கொள்ள எனக்கு சுதந்திரம் உள்ளது. வெவ்வேறு பாலின ஜோடி சேர்க்கையாக  இருந்தாலும் சரி, ஒரே பாலின ஜோடி சேர்க்கையாக இருந்தாலும் சரி).

மணந்து கொள்ளவும் அல்லது மணந்து கொள்ளாமல் இருக்கவும், குழந்தை பெற்றுகொள்ளவும்  அல்லது  குழந்தை பெறாமல் இருக்கவும் சுதந்திரம் .

உங்கள் வீட்டில் அனுமதி இன்றி நுழைய முடியாது. (சட்ட வரம்பை கடக்கும்போது மட்டும் இது பொருந்தாது.) உங்கள் பொருட்கள் அனைத்தும்  பாதுகாப்பாக இருக்கும்.

பணி சம்பந்தமான ரகசியம் மற்றும் கடித போக்குவரத்து ரகசியங்கள் (கடித மற்றும் தொலைபேசி கருத்து  பரிமாற்றங்கள் ) பாதுகாக்கப்படும். 

-தொடரும்-