பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

mercredi 14 juillet 2010

குடிமைப் பயிற்சி

பிற நாட்டிலிருந்து குடியேறியிருப்பவருக்கான, தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கான, தேசிய தனித்துவத்திற்கான மற்றும் கூட்டு முன்னேற்றத்திற்கான பிரஞ்சு அமைச்சகத்திலிருந்து “குடிமைப் பயிற்சி” முறையில் வரவேற்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு ஒப்பந்தம் ஒன்று கடந்த சூலை மாதம் 2009 அன்று வெளியிடப்பட்டது. அனைவருக்கும் பயன்தரக் கூடியவை என்பதால், அதன் விபரங்கள் தமிழில் கொடுக்கப்படுகின்றன.

பிரஞ்சு குடியரசின் நிறுவனங்கள்- -பொது நலன்களையும் மற்றும் பொது சொத்தையும் பாதுகாப்பதற்காகவே இந்நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. மக்களாலோ அல்லது அவர்களின் பிரதிநிதிகளாலோ அங்கீகரிக்கப்பட்டு மேற்கூறிய நிறுவனங்கள் அமைக்கப்பட்டன. 1958 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, பிரான்சு தனது 5 ஆம் மக்களாட்சி குடியரசு முறையை அமல்படுத்தியது. இக்குடியரசு முறை 1958 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 5ஆம் தேதியில் இயற்றப்பட்ட அரசியல் அமைப்புக்கு உட்பட்டது.

ஷரத்து 1- -பிரஞ்சு குடியரசு ஒரு பிரிக்கமுடியாத, மத சார்பற்ற, மக்களாட்சி முறையைக் கொண்ட, சமூக நலனையும் கருத்தில் கொண்ட குடியரசு ஆகும். எந்நாட்டவராக இருந்தாலும், எவ்வினத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், எம்மதத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சட்டத்தின் முன் எல்லோரும் ஒன்றே என்று உத்திரவாதமளிக்கிறது. எல்லாவிதமான நம்பிக்கைகளையும் அது மதிக்கிறது. இந்நாட்டின் நிர்வாக அமைப்பு பகிர்ந்தளிப்பு முறைக்கு உட்பட்டது.

ஷரத்து 2- -பிரஞ்சு மொழியே பிரான்ஸ் நாட்டின் தேசிய மொழி. நீலம், வெள்ளை, சிவப்பு கொண்ட மூவர்ணக் கொடியே நாட்டின் அடையாளச் சின்னம். தேசிய கீதம்  மர்ஸேயஸ். சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் என்பதே பிரான்சு குடியரசின் பொன்மொழியாகும். மக்களுக்காக, மக்களே நடத்தும் மக்களின் அரசு என்பதே பிரான்சு நாட்டின் கொள்கையாகும்.

ஷரத்து 3- -பிரதிநிதிகளாலும் மற்றும் கருத்துக்கணிப்பு, வாக்கெடுப்பின் மூலமும் இந்த நாட்டை ஆளும் மக்களுக்கே இந்நாட்டின் அரசுரிமை சொந்தமாகும். எந்த ஒரு தனி மனிதனோ அல்லது எந்த ஒரு தனிப்பட்டி சமூகக் குழுவோ தனியாக அரசுரிமையை இயற்ற முடியாது.

(தொடரும்)