பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

samedi 11 septembre 2010

குடிமைப் பயிற்சி

மத சார்பற்ற குடியரசு

உணா்வு சுதந்திரத்தை அளிக்குமென குடியரசு உறுதி கூறுகிறது.
ஒரு மதத்தைப் பின்பற்றுவதும், பின்பற்றாமல் இருப்பதும் அவரவரின் சுதந்திரமே! மதத்தைப் பொருத்தவரை நாடு நடுநிலையாக இருக்கிறது. எந்தவொரு மதத்திற்கும் முக்கியத்துவமோ அல்லது அதனை வளர்க்க ஊதியமோ நாடு தருவதில்லை. மேலும் எந்தவொரு நபரும் எந்தவொரு மதத்தையும் பின்பற்றும் சுதந்திரத்தை அளிக்கிறது.

பிரான்சு நாட்டில், மற்ற மக்களாட்சிகளில் உள்ளதுபோல் இல்லாமல், மதசார்பின்மை என்பதை சகித்துக் கொள்ளாமல்-அதை ஒரு கொள்கையாகவே கருதுகிறது. அதைவிட ஒரு படி அதிகமாகவே அது கருதுகிறது. மதசார்பின்மை என்பது ஒரு பொது கருத்தாக இருந்தாலும், மதம் என்பது ஒரு தனி நபர் விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது. இன்னும் அமலில் இருக்கும் 1905 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட சட்டத்தின்படி தேவாலயத்திற்கும், அரசிற்கும் எந்தவிதமான சம்பந்தமும் இல்லை.

1946 ஆம் ஆண்டு மதசார்பின்மை அரசியல் சட்டமைப்பின் கொள்கையானது. 2004 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 17ஆம் தேதி அமல்படுத்தப்பட்ட சட்டத்தின்படி எந்தவொரு மனிதரும் அவர் பின்பற்றும் மதத்தை வெளிப்படுத்தும் எந்தவொரு சின்னத்தையோ அல்லது உடையையோ வெளிப்படையாக பள்ளியிலோ, கல்லுாரியிலோ அல்லது பல்கலைக்கழகத்திலோ அணியக்கூடாது.

உணர்வு சுதந்திரம்--எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னுடைய மதம் சம்பந்தமான கருத்து உட்பட, எந்த ஒரு சட்ட ஒழுங்கையும் பாதிக்காவண்ணமுள்ள ஒரு கருத்தை வெளியிடக் கவலைப்படத் தேவையில்லை. ஒரு மதத்தை அல்லது ஒரு நம்பிக்கையை, பின்பற்றவோ அல்லது அதனை பின்பற்றாமல் இருக்கவோ, மதம் மாறவோ ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பிரான்சு நாட்டில் அனுமதி உண்டு.

--தொடரும்--