பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

mercredi 15 juin 2011

குடிமைப்பயிற்சி

தேசிய அந்தஸ்து ஒருவனை அந்த நாட்டுடன் இணைக்கின்றது. அதன் மூலம் அவன் நாட்டின் பிரஜை ஆகுகிறான்.

ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு வரலாற்றைகொண்டிருக்கும். அந்த நாட்டின் குடிமகனாக இருக்க அதனுடைய சட்டங்களைத் தெரிந்து மதித்து நடக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு பிரஞ்சு நாட்டவர்க்கும் பலக் கடமைகள் மற்றும் சட்டங்கள் உள்ளன. அதேபோன்று பிரான்சு நாட்டில் தங்க விரும்பும் வெளிநாட்டவர்களுக்கும் பலக் கடமைகள் மற்றும் சட்டங்கள் உள்ளது.

அவர்கள் விருப்பப்பட்டு சில விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்யும் பட்சத்தில் அவர்கள் பிரஞ்சு பிரஜை ஆகலாம்.

பிரஞ்சு பிரஜையாக இருப்பது அல்லது ஆகுவது:

பிறப்பால் பிரஞ்சு பிரஜை: வம்சாவழியினால், உங்கள் பெற்றோரில் ஏதேனும் ஒருவர் அல்லது இருவரும் பிரஞ்சு நாட்டின் தேசிய அந்தஸ்து பெற்றவராக இருப்பின் நீங்கள் எங்கு பிறந்திருந்தாலும், தங்கள் பெற்றோர் கல்யாணம் செய்துகொண்டிருந்தாலும், செய்துகொண்டிருக்காவிட்டாலும் 
"மண்ணின் இரட்டைச் சட்டத்தினால்" பிரான்சு நாட்டில், பிரான்சு நாட்டில் பிறந்த அயல் நாட்டு பெற்றோர்களுக்கு பிறந்தவராக இருந்தால்.

அயல்நாட்டு பெற்றோர்களுக்கு பிரான்சு நாட்டில் பிறந்தவராக இருந்து, கடந்த 5 வருடமாக பிரான்சு நாட்டில் வசிக்கும் பட்சத்தில் உங்களின் 18 -வது வயதில் பிரான்சு நாட்டின் பிரஜை ஆவீர்கள். மேற்கூறியவற்றை பூர்த்தி செய்யும் பட்சத்தில் மாவட்டத்தின் உயர்நீதிமன்றத்தில் உள்ள பதிவாளரிடம் தேசிய அந்தஸ்த்திற்கான சான்றிதழைப் பெறக் கோரிக்கை மனு விடுக்க வேண்டும்.

16  அல்லது 17 -வது வயதிலேயே (இளைஞர்களால் விடுக்கப்படும் கோரிக்கையின் மூலம்) அல்லது 13  அல்லது 14 -வது வயதிலேயே (குழந்தையின் ஒருமித்த சம்மதத்துடன் சட்டபூர்வ பாதுகாவலரால் விடுக்கப்படும் கோரிக்கையின் மூலம்) முன்கூட்டியே பிரெஞ்சு நாட்டின் தேசிய அந்தஸ்த்தைப் பெறலாம். இதற்காக நீங்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியிடம் உங்கள் கோரிக்கையை பதிவு செய்ய வேண்டும்.

திருமணத்தின் மூலம் தேசிய அந்தஸ்தைப் பெறலாம்.

ஒரு வெளிநாட்டவர் பிரஞ்சு நாட்டவரை மணந்திருக்கும் பட்சத்தில் அவர் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியிடம் திருமணம் நடந்ததிலிருந்து திருமண வாழ்க்கை நல்லபடியாகத தொடர்ந்து நடந்திருந்தால், திருமணத்தை அங்கீகரிக்கக் கோரி கோரிக்கையை பதிவு செய்யலாம்.

நீங்கள் 5  வருடம் தொடர்ந்து முறையாக பிரான்சு நாட்டில் வசித்திருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு பிரஜா உரிமை தருமாறு பிரதம மந்திரியைக் கேட்டுக்கொள்ளலாம். அதற்கான மனுவை நீங்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள ஆளுநர் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம்.

முற்றிற்று