பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

mercredi 27 juillet 2011

ஜொலித்திடும் ஜூலை

எண் 7  நெப்டியூன் கிரகத்தைக் குறிக்கிறது.
இதைக் 'கேது' என்று நாம் கூறுகிறோம்.
சிறப்பாக ஜூன் 21 முதல் ஜூலை 20 -27
வரை சந்திரனின் வீடு என்பர்.

எண் 7 இன் கீழ் பிறந்தவர்கள் உலகத்தைப்
பற்றிய பரந்த, நுட்பமான அறிவுடையவர்கள்.
நல்ல எழுத்தாளர்களாகவோ, ஓவியர்,கவிஞர்
களாகவோ இருப்பர். எல்லாச் செயல்களிலும்
தனிப்பட்ட தத்துவப் போக்கு இருக்கும். செல்வம்
சேர்ப்பது பற்றி சிரத்தை இல்லாவிட்டாலும்
சொந்த எண்ணங்களால் பணக்காரராவர். அறப்-
பணிக்கு உதவுவர். நல்ல திருமண வாழ்வு
கிடைக்கும். எதிர்காலக் கவலையால் முன்னெச்-
சரிகையாக இருப்பர்.இசையை ரசிப்பார்கள்.
மதத்தைப் பற்றிய விசித்திரமான எண்ணங்கள்
உடையவர்கள்.மறைபொருள் இயலில் பற்று
உண்டு. உள்ளுணர்வு, ஐம்புலன்களால் அறியாத
விஷயங்களை அறியும் ஆற்றல் உண்டு. பிறர்
மீது செல்வாக்குள்ள காந்த சக்தி இவர்களிடம்
உண்டு. மனசாட்சியோடு காரியமாற்றுவார்கள்.
உடல் வலிமையைக் காட்டிலும் மன வலிமை
அதிகம்.