பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

dimanche 15 août 2010

குடிமைப் பயிற்சி

பிரஞ்சுக் குடியரசின் கொள்கைகள்

பொது நலனையும் பொது சொத்தையும் பாதுகாப்பதே குடியரசு ஆட்சியின் கொள்கையாகும். சட்டப்படியே ஆணைகள் பிரகடனப்படுத்தப்படும். அதிகாரத்தினாலோ அல்லது சர்வாதிபத்திய ஆட்சி முறையினாலோ ஆணைகளைப் பிரகடனப்படுத்த முடியாது. குடியரசு ஆட்சி பொது அமைதியையும் மற்றும் மக்கள் உரிமைகளையும் கட்டிக்காக்கும் என உறுதியளிக்கிறது.

சனநாயகக் குடியரசு

மக்களுக்காக மக்களே நடத்தும் மக்களின் அரசே சனநாயகம். மக்களே அரசர். அவர்களே ஓட்டளிப்பதன் மூலம் பொதுவான சட்டங்களை முடிவு செய்கின்றனர். அரசியல் அமைப்பு சட்டதிட்டத்தில் கூறப்பட்டதுபோல் தேர்தல் மக்களின் நேரடி வாக்கெடுப்பின் மூலமாகவோ அல்லது அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த பிரதிநிதிகள் மூலமாகவோ நடைபெறும். வாக்குரிமை பொதுவானது. சமத்துவமானது மற்றும் இரகசியமானதுமாகும்.

சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளின்படி வாக்காளர் என்பவர் 18 வயது நிறைந்த, தங்களுடைய குடியுரிமை மற்றும் அரசியல் உரிமையை இழக்காத எல்லா ஆண் அல்லது பெண் பிரஞ்சு பிரஜைகள் ஆவார்.

வேட்பாளராக நிற்க மற்றும் அரசியல் பதவி வகிக்க ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் சம உரிமையைச் சட்டம் அளிக்கிறது. பிரஞ்சு மக்களாட்சி என்பது எல்லோருடைய சம்மதத்துடனும் பங்கேற்பின் மூலமும் உருவான ஒப்பந்தத்தையே குறிக்கின்றது. பிரஞ்சு மக்களின் பெயராலேயே நீதி வழங்கப்படும். பண-ஆள் பலத்தைவிடச் சட்டமே மேலோங்கி நிற்கும்.

-தொடரும்-