பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

lundi 19 décembre 2011

இலக்கியக் கால வகைப்பாடு

தமிழ் இரண்டாயிரம் ஆண்டு பரந்துவிரிந்த இலக்கியச்  செழிப்பினை உடையது.
96 இலக்கிய நூல் வகைகள் இதில் உண்டு. மு. வரதராசனார் தந்த தமிழ்  
 இலக்கியக் கால வகைப்பாடு பின் வருமாறு:

பழங்காலம்:
  • சங்கஇலக்கியம் -கி.மு. 300   முதல் கி.பி.300 வரை
  •  நீதி இலக்கியம்     - கி.பி.300 முதல் கி.பி. 500 வரை  
இடைக்காலம்:
  • பக்தி இலக்கியம் - கி.பி.700  முதல் கி.பி.900  வரை
                                                                                                                        
  • காப்பிய இலக்கியம் - கி.பி. 900 முதல் கி.பி 1200 வரை.                                                                             
  •  உரை நூல்கள் - கி.பி.1200  முதல் கி.பி.1500 வரை.
                                                                  
  • புராண இலக்கியம் - கி.பி. 1500  முதல்கி.பி.1800 வரை.
                                                                            
  • புராண-தல புராணங்கள் - கி.பி. 1800  முதல் கி.பி. 1900 வரை.
                                                                                       
  •   இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியம்

இக்காலம்:  கி.பி. ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம்
                        கிறிஸ்தவ தமிழ் இலக்கியம்
                        புதினம்

                        கி.பி. இருபதாம் நூற்றாண்டு
                        கட்டுரை 
                        சிறுகதை 
                        புதுக்கவிதை 
                        ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை


திருமதி சிமோன்