பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

dimanche 29 juillet 2012

அறுசுவையும் பிரான்சும்

                                                    

படத்தைப் பார்க்கும்போதே நாவில் நீர் ஊறுகிறது  அல்லவா? உண்மையில் உணவைச் சுவைத்து, மணிக்கணக்கில் ரசித்து உண்பவர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள். எல்லா சக்திகளும் கலந்த உணவை முறைப்படுத்தி உண்பது அவர்கள் கலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதி என்று சொன்னால் அது மிகையல்ல.

இன்று காலை உணவு அதிகச் சக்தி உள்ளதாக இருக்க வேண்டும், மாலையில் சீக்கிரம் சாப்பிட்டு விட வேண்டும்  என்று சொல்லப்படும் ஆலோசனையை பல நூற்றாண்டுகளாகவே  கடைப்பிடிப்பவர்கள்.

"Lever à cinq, diner à neuf-Super à cinq, coucher à neuf-Font vivre d'ans nonante et neuf" - " நீண்ட ஆயுளுடனும், புத்துணர்வுடனும் வாழ காலை ஐந்து மணிக்கு எழுந்து ஒன்பது மணிக்கு உண்ணவும். மாலை ஐந்து மணிக்கு எளிமையாக உண்டு ஒன்பது மணிக்கு உறங்கவும்" என்ற சொற்றொடர் பழங்காலத்தியது.

பொதுவாக காலையில்  தானியக் கலவை (céréale) - பால் அல்லது ரொட்டி- , பழக்கூழ்(confiture) , காபி,டீ , சாக்கலேட் பானம், பழச் சாறு, தயிர்  போன்றவைகளை  உண்பார்கள்.
 திடமாக இருக்க விரும்புவோர் முட்டை, பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி(charcuterie), பால்கட்டி (fromage) சேர்த்துக்கொள்வர்.

பகலுணவு : நுழைவு (entrée) சமைத்ததோ,பச்சைக் காய்கறிகளோ; முக்கிய உணவு:கறி,கிழங்கு அல்லது தானியங்கள்,சமைத்த காய்கறிகள்; பால் கட்டி (fromage), கீரைகள் (salade),பழங்கள் அல்லது இனிப்பு வகைகள்; உடன் ரொட்டி,  பழ ரசம் (vin), நீர்; காப்பி.

gouter: குழந்தைகளுக்கு பிஸ்கட் அல்லது கேக் - பழ ரசம் (jus)
இரவு உணவு: சூப், மீன், கீரைகள்,பழங்கள்.

இது இல்லாமல் கொறிக்க (grignoter), croustille, brunch  என்றெல்லாம் சிறு பசி அல்லது ருசிக்குப் பலவகை உண்டு.

விருந்து என்றாலோ கேட்கத் தேவையில்லை. apéritif பசி உண்டாக்க, hors-d'oeuvre, potage -சூப் , entrée  -நுழைவு, premier,seconde plat -முதல்,இரண்டாம் தட்டு, salade verte -பச்சைக் கீரை , fromage -பால் katti,  entremets, dessert, fruit,digestif-செரிமானத்திற்கு café avec chocolat ou fruit sec - உலர் பழங்கள் என்று பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகும். மொத்தத்தில் மனித இன்பங்களுள் தலையான உண்ணுதலை ஒரு கலையாகச் செய்பவர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள்!

திருமதி சிமோன் 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire