பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

dimanche 29 juillet 2012

பிரெஞ்சு இலக்கியம்

                                                

மொழியின் அடையாளம் கொண்டே அழைக்கப்படும் நாடு பிரான்ஸ். இங்கு மட்டுமின்றி பெல்ஜியம்,சுவிஸ்,கனடா,செநேகால்,அல்ஜீரியா,மொரோக்கா போன்ற நாடுகளிலும் பிரெஞ்சு பேசப்படுவதால் பிரெஞ்சு இலக்கியம் பறந்து விரிந்ததாய் இருக்கிறது. இது வரை இலக்கியத்தில் அதிக நோபல் பரிசுகளை வென்ற மொழி பிரெஞ்சு மட்டுமே! மேலை நாடுகளில் இலக்கியச் செழுமை உள்ள பெருமை கொண்டதும் இதுவே!

இலத்தீன் மூலம் வளர்ந்த உணர்வு பூர்வமான மொழி(romance language).  Celtic, Frankish (செல்டிக்,பிரான்கிஷ்)மொழிகளின் தாக்கமும், Spanish, Italian (ஸ்பெயின், இத்தாலியன் ) உடன் தொடர்பும் கொண்டது. 14  ஆம் நூற்றாண்டு முதல் இன்று வரைத் தொடரும் இலக்கிய வளம் உடையது. இது வரை 15  நோபல் பரிசுகளை வென்ற பிரெஞ்சு, முதல் நோபல் பரிசைத் தட்டிச் செல்லக் காரணமாய் இருந்தவர் Sully Prudhomme (1901). 2000 இல் கோ சிங்க்ஜியன் என்பவர் வென்றார்.

ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் பல மேதைகள் பிரெஞ்சு மொழியின் புலமையை உலகுக்கு எடுத்துக் காட்டினும், ஒரு சில உலகறிந்தவர்களின் பெயர்கள் கீழே:

18 ஆம் நூற்றாண்டு: Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Denis Diderot
19             ,,                  : Honoré de Balzac, Gustare Flaubert, Emile Zola
20             ,,                  : Marcel Proust, Jean Genet, Louis Ferdinaud Céline

கவிதை: Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Lafontaine
நாடகம்: Molière, Samuel Beckett, Jean Genet
சரித்திரம் மற்றும் கற்பனை: Blaise Pascal அறிவுக்கப்பாற்பட்டவைப் பற்றிய ("Les Pensées") சிந்தனை.
                                                      Bescarte - logic, arts et science
                                                      Jean-Jacques Rousseau - romantic
                                                      Jean Paul Sartre - Existentialism is a humanism-being and nothingness

இன்னும் இலக்கிய விமர்சனம், குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்ட கதைகள் முதல் குறுந்தகடுகள் வரை என்று பிரெஞ்சு இலக்கியம் ஒரு முடியாத தொடர்கதை.

திருமதி சிமோன் Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire