பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

dimanche 13 juin 2010

சிந்திக்க, செயல்பட

தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்--

அடுத்தவர் பாத்திரத்தில் என்ன வெந்து கொண்டிருக்கிறது என்று பார்க்காதீர்கள். உங்கள் பாத்திரத்தில் உள்ளது கருகி தீய்ந்து விடும்.

ஒப்பிட்டு பார்க்காதவரையில் எதிலும் நல்லது கெட்டது என்பதே தெரிவதில்லை.

சில சமயம் முட்டாள்களாக காட்சியளிப்பது கூட அறிவுள்ள செயலே!

யாரோ--

இறைவனிடம் வேண்டும் உதடுகளைவிட, சமயம் பார்த்து உதவிடும் கரங்கள் புனிதமானவை!

பிறர் குற்றங்களில் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டால்,
பிறர் நிறைவுகளில் வருத்தம் ஏற்படுவது இயல்பு.

விளக்கு எரிந்தால் எண்ணெய் குறையும். உன் மனம்
எரிந்தால் எண்ணம் தேயும்.

மகிழ்ச்சியைப்போன்ற அழகு சாதனம் வேறெதுவும் இல்லை!