பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

dimanche 17 avril 2011

கம்பன் கழக மகளிரணி நடத்தும் மகளிர் விழா

கம்பன் கழக மகளிரணி நடத்தும் 

அன்னை தெரசா நுாற்றாண்டு விழா 

இரண்டாம் ஆண்டு மகளிர் விழா 
நாள்
28-05-2011
சனிக்கிழமை பிற்பகல் 15.00 மணி

இடம்
Salle Allende Neruda
allée Jules Ferry
95140 GARGES LES GONESSE