பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

vendredi 29 avril 2011

குடிமைப்பயிற்சி


சட்டத்தின் கீழ் மண்ணில் பிறக்கும் மற்றும் வாழும் எல்லோரும் சுதந்திரமானவர்களே மற்றும் சமமானவர்களே!

1789ஆம்  ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 26 ஆம் தேதி தீர்மானக்கப்பட்ட மனித மற்றும் பிரஜா சட்டதிட்டங்கள் 

     பிரான்சு நாடு சமமான வாய்ப்புகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்து கொள்ள சந்தர்ப்பங்கள்  வழங்கப்படும் என உறுதி கூறுகிறது.

எல்லோருக்கும் ஒரே சட்டங்கள் மற்றும் எல்லோரும் அதே சட்டங்களை மதிக்க வேண்டும். இதுவே சமத்துவம்.

சட்டம் கீழ்கண்ட சமத்துவங்களுக்கு உறுதி அளிக்கிறது:

-மனித சமத்துவம் அவர் எந்த நாட்டவராக இருந்தாலும் எல்லோரும் சமம்.
-ஆணும் பெண்ணும் சமம்.
-பெற்றவர்களின் கடமைகளை பூர்த்தி செய்ய தாயும் தந்தையும் சமம்.
-பிரான்சு நாட்டிலும் மற்றும் அயல் நாட்டிலும் மனித உரிமைகள் மற்றும் சமூக உரிமைகள் எல்லாம் சமமே.
-சட்டத்தின் முன் எல்லோரும் சமமே. 
-உடல் நல பேணலில் எல்லோரும் சமமே.
-படிப்பதற்காக தரப்படும் வாய்ப்புகள் எல்லோருக்கும் சமமே.
-வேலைக்காக தரப்படும் வாய்ப்புகள் எல்லோருக்கும் சமமே.
-எல்லா குழந்தைகளும் சமமே. திருமணமாகி பிறந்தாலும் திருமணமாகாமலே பிறந்தாலும், எந்தபாலாக  இருந்தாலும் அல்லது குடும்பத்தில் எத்தனையாவது குழந்தையாக இருந்தாலும் எல்லோரும் சமமே.

ஆணும் பெண்ணும் சமம்:

எல்லாத் துறைகளிலும் ஆணுக்கு இருக்கும் அதே உரிமை பெண்ணுக்கும்
இருக்கும் என்று சட்டம் உறுதி செய்கிறது. (1946 ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரையின்படி).

பிரஞ்சு குடியரசு ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்பதை தெரிந்து கொண்டுள்ளது.

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் மற்றும் பாலியல் பலாத்காரங்களை வன்மையாகக் கண்டிக்கின்றது.

எல்லாத் தேர்தலிலும் வாக்களிக்க ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உரிமை உள்ளது.

ஆண், பெண் இருபாலருக்கும் அவரவர் தகுதிக்கேற்ப  பிரஞ்சு குடியரசின் எல்லா பொறுப்புகளை வகிக்க சம உரிமை உண்டு.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளின் பதவிகளை வகிக்க பெண்களுக்கும் உரிமை உள்ளது என்பதை அரசியல் அமைப்பில் எழுதப்பட்ட சமத்துவம் தெளிவுபடுத்துகிறது.