பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

lundi 15 mars 2010

மனக் கணக்கு

1 ஒன்று முதல் எட்டு வரையிலான எண்களை, அருகருகே வரிசையாக வராமல் கீழ்க் கண்ட கட்டங்களில் நிரப்ப வேண்டும்.2   ஒரு பாட்டி நிறைய வடை சுட்டு தன் மூன்று பேரன்களையும் சமமாகப் பகிர்ந்து கொள்ளச் சொன்னாள். முதலாமவன் பகிர்ந்து, தன் பங்கை எடுத்துக் கொண்டு மீதியைக் காக்கைக்குப் போட்டு விட்டான். இரண்டாமவனும், மூன்றாமவனும் அப்படியே செய்தனர். பாட்டி சுட்டது எத்தனை வடை?

3    மூன்று அம்மாக்கள் தங்கள் இரண்டு இரண்டு பிள்ளைகளுடன், ஏழு நாற்காலிகளில் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள். எப்படி?
    (விடை அடுத்த மாதம்)